Снимка Име Производител Арт.№ Barcode Код Описание
Винт Bessol самопробивен за метал черен 4.2x13 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Винт Bessol самопробивен за метал черен 4.2x13 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Bessol 014 STD 565 3801006522889 00-602320042013 4.2x13 мм, полуобла с борд, PH
Винт Bessol самопробивен за метал черен 4.2x16 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Винт Bessol самопробивен за метал черен 4.2x16 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Bessol 014 STD 566 3801006522896 00-602320042016 4.2x16 мм, полуобла с борд, PH
Винт Bessol самопробивен за метал черен 4.2x25 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Винт Bessol самопробивен за метал черен 4.2x25 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Bessol 014 STD 568 3801006507459 00-602315042025 4.2x25 мм, полуобла с борд, PH
Винт Bessol самопробивен за метал черен 4.2x32 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Винт Bessol самопробивен за метал черен 4.2x32 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Bessol 014 STD 569 3801006522926 00-602320042030 4.2x32 мм, полуобла с борд, PH
Винт K&J Fastener самонарезен за метал 4.2x19 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7981T Винт K&J Fastener самонарезен за метал 4.2x19 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7981T K&J Fastener 014 ISO 168 2000000020464 827 4.2x19 мм, полуобла с борд, PH
Винт K&J Fastener самонарезен за метал 4.2x25 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7981T Винт K&J Fastener самонарезен за метал 4.2x25 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7981T K&J Fastener 014 ISO 169 2000000020471 828 4.2x25 мм, полуобла с борд, PH
Винт K&J Fastener самонарезен за метал 4.2x32 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7981T Винт K&J Fastener самонарезен за метал 4.2x32 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7981T K&J Fastener 014 ISO 374 2000000020488 829 4.2x32 мм, полуобла с борд, PH
Винт K&J Fastener самонарезен за метал 4.2x41 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7981T Винт K&J Fastener самонарезен за метал 4.2x41 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7981T K&J Fastener 014 ISO 430 2000000020501 830 4.2x41 мм, полуобла с борд, PH
Винт K&J Fastener самонарезен за метал 4.2х13 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7981T Винт K&J Fastener самонарезен за метал 4.2х13 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7981T K&J Fastener 014 ISO 187 2000000020440 825 4.2х13 мм, полуобла с борд, PH
Винт K&J Fastener самонарезен за метал 4.2х16 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7981T Винт K&J Fastener самонарезен за метал 4.2х16 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7981T K&J Fastener 014 ISO 183 2000000020457 826 4.2х16 мм, полуобла с борд, PH
Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.2x13 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.2x13 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M K&J Fastener 014 ISO 172 3800893047604 869 4.2x13 мм, полуобла с борд, PH
Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.2x16 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.2x16 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M K&J Fastener 014 ISO 170 014 ISO 170 870 4.2x16 мм, полуобла с борд, PH
Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.2x19 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.2x19 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M K&J Fastener 014 ISO 185 2000000021324 871 4.2x19 мм, полуобла с борд, PH
Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.2x25 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.2x25 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M K&J Fastener 014 ISO 186 2000000021331 872 4.2x25 мм, полуобла с борд, PH
Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.2x32 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.2x32 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M K&J Fastener 014 ISO 314 2000000021348 873 4.2x32 мм, полуобла с борд, PH
Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.2x41 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.2x41 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M K&J Fastener 014 ISO 431 2000000021355 874 4.2x41 мм, полуобла с борд, PH
Винт Bessol самопробивен за метал черен 4.2x19 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Винт Bessol самопробивен за метал черен 4.2x19 мм, полуобла с борд, PH, DIN 7504M Bessol 014 STD 567 3801006522902 00-602320042019 4.2x19 мм, полуобла с борд, PH