Снимка Име Производител Арт.№ Barcode Код Описание
Планка за въжета Inox Mare неръждаема с ухо ф 5 мм, A2 Планка за въжета Inox Mare неръждаема с ухо ф 5 мм, A2 Inox Mare 067 MUM 100 8051015128267 82250500004 ф 5 мм, A2
Планка за въжета Inox Mare неръждаема с ухо ф 6 мм, A2 Планка за въжета Inox Mare неръждаема с ухо ф 6 мм, A2 Inox Mare 067 MUM 101 8051015128274 82250600004 ф 6 мм, A2
Планка за въжета Inox Mare неръждаема с ухо ф 8 мм, A2 Планка за въжета Inox Mare неръждаема с ухо ф 8 мм, A2 Inox Mare 067 IXM 102 8051015128281 82250800004 ф 8 мм, A2
Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 1 мм, DIN 3093 Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 1 мм, DIN 3093 QD Rigging China 053 MUM 391 3802259920185 920185 ф 1 мм
Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 1.5 мм, DIN 3093 Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 1.5 мм, DIN 3093 QD Rigging China 053 DMT 207 3802259920186 920186 ф 1.5 мм
Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 10 мм, DIN 3093 Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 10 мм, DIN 3093 QD Rigging China 053 MUM 175 3802259920204 920204 ф 10 мм
Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 2 мм, DIN 3093 Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 2 мм, DIN 3093 QD Rigging China 053 MUM 199 3802259920187 920187 ф 2 мм
Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 3 мм, DIN 3093 Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 3 мм, DIN 3093 QD Rigging China 053 MUM 170 3802259920188 920188 ф 3 мм
Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 4 мм, DIN 3093 Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 4 мм, DIN 3093 QD Rigging China 053 MUM 171 3802259920189 920189 ф 4 мм
Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 5 мм, DIN 3093 Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 5 мм, DIN 3093 QD Rigging China 053 MUM 172 3802259920200 920200 ф 5 мм
Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 6 мм, DIN 3093 Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 6 мм, DIN 3093 QD Rigging China 053 MUM 173 3802259920201 920201 ф 6 мм
Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 8 мм, DIN 3093 Скоба за кримпване QD Rigging China на стоманени въжета ф 8 мм, DIN 3093 QD Rigging China 053 MUM 174 3802259920203 920203 ф 8 мм
Скоба за метални въжета QD Rigging China тип жабка, двойна ф 3x34 мм Скоба за метални въжета QD Rigging China тип жабка, двойна ф 3x34 мм QD Rigging China 053 DMT 185 6904020144505 14450 ф 3x34 мм
Скоба за метални въжета QD Rigging China тип жабка, двойна ф 6x60 мм Скоба за метални въжета QD Rigging China тип жабка, двойна ф 6x60 мм QD Rigging China 053 DMT 336 6904020144543 14454 ф 6x60 мм
Скоба за метални въжета QD Rigging China тип жабка, единична ф 2х15 мм Скоба за метални въжета QD Rigging China тип жабка, единична ф 2х15 мм QD Rigging China 053 DMT 184 6904020144406 14440 ф 2х15 мм
Скоба за метални въжета QD Rigging China тип жабка, единична ф 3х17 мм Скоба за метални въжета QD Rigging China тип жабка, единична ф 3х17 мм QD Rigging China 053 DMT 183 6904020144413 14441 ф 3х17 мм
Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 10 мм, A4, DIN 741 Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 10 мм, A4, DIN 741 Inox Mare 053 MUM 152 8051015818489 82481000004 ф 10 мм, A4
Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 12 мм, A4, DIN 741 Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 12 мм, A4, DIN 741 Inox Mare 053 MUM 390 8051015818496 82481300004 ф 12 мм, A4
Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 2 мм, A4, DIN 741 Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 2 мм, A4, DIN 741 Inox Mare 053 MUM 306 8051015818427 82480200004 ф 2 мм, A4
Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 3 мм, A4, DIN 741 Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 3 мм, A4, DIN 741 Inox Mare 053 MUM 153 8051015818434 82480300004 ф 3 мм, A4
Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 4 мм, A4, DIN 741 Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 4 мм, A4, DIN 741 Inox Mare 053 MUM 204 8051015818441 82480400004 ф 4 мм, A4
Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 5 мм, A4, DIN 741 Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 5 мм, A4, DIN 741 Inox Mare 053 MUM 191 8051015818458 82480500004 ф 5 мм, A4
Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 6 мм, A4, DIN 741 Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 6 мм, A4, DIN 741 Inox Mare 053 MUM 193 8051015818465 82480600004 ф 6 мм, A4
Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 8 мм, A4, DIN 741 Скоба за стоманени въжета Inox Mare единична с U-болт ф 8 мм, A4, DIN 741 Inox Mare 053 MUM 178 8051015818472 82480800004 ф 8 мм, A4
Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 10 мм, DIN 741 Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 10 мм, DIN 741 QD Rigging China 053 MUM 007 3802259920005 920005 ф 10 мм
Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 12 мм, DIN 741 Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 12 мм, DIN 741 QD Rigging China 053 PNR 118 2000000012520 920007 ф 12 мм
Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 13 мм, DIN 741 Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 13 мм, DIN 741 QD Rigging China 053 MUM 077 3802259920008 14409 ф 13 мм
Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 14 мм, DIN 741 Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 14 мм, DIN 741 QD Rigging China 053 ANS 303 3802259920009 920009 ф 14 мм
Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 16 мм, DIN 741 Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 16 мм, DIN 741 QD Rigging China 053 MUM 097 3802259920010 920010 ф 16 мм
Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 20 мм, DIN 741 Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 20 мм, DIN 741 QD Rigging China 053 MUM 088 3802259920011 920011 ф 20 мм
Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 22 мм, DIN 741 Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 22 мм, DIN 741 QD Rigging China 053 PNR 095 3802259920012 920012 ф 22 мм
Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 26 мм, DIN 741 Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 26 мм, DIN 741 QD Rigging China 053 MUM 190 3802259920013 920013 ф 26 мм
Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 3 мм, DIN 741 Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 3 мм, DIN 741 QD Rigging China 053 MUM 061 3802259920001 920001 ф 3 мм
Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 40 мм, DIN 741 Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 40 мм, DIN 741 QD Rigging China 053 MUM 377 3802259920018 920018 ф 40 мм
Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 5 мм, DIN 741 Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 5 мм, DIN 741 QD Rigging China 053 MUM 062 3802259920002 920002 ф 5 мм
Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 6 мм, DIN 741 Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 6 мм, DIN 741 QD Rigging China 053 MUM 063 3802259920003 920003 ф 6 мм
Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 8 мм, DIN 741 Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 8 мм, DIN 741 QD Rigging China 053 MUM 008 3802259920004 920004 ф 8 мм
Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 34 мм, DIN 741 Скоба за стоманени въжета QD Rigging China единична с U-болт ф 34 мм, DIN 741 QD Rigging China 053 MUM 376 3802259920017 920017 ф 34 мм