Снимка Име Производител Арт.№ Barcode Код Описание
Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.8x100 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7504Р Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.8x100 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7504Р K&J Fastener 014 LFT 276 2000000023151 5873 4.8x100 мм, фрезенкова глава, PH
Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.8x90 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7504Р Винт K&J Fastener самопробивен за метал 4.8x90 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7504Р K&J Fastener 014 LFT 275 8056689906685 1519V0048900 4.8x90 мм, фрезенкова глава, PH
Винт K&J Fastener самопробивен за метал 6.3x120 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7504Р Винт K&J Fastener самопробивен за метал 6.3x120 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7504Р K&J Fastener 014 LFT 287 8056689112680 1519V0063120 6.3x120 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 2.9x13 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 2.9x13 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Vipa 014 PNR 401 8051015097549 69552901302 2.9x13 мм, фрезенкова глава, PH, A2
Винт Vipa самонарезен за метал 2.9x13 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 2.9x13 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 335 8056689141260 1555V0029130 2.9x13 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 2.9x16 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 2.9x16 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 336 8056689141277 1555V0029160 2.9x16 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 2.9x19 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 2.9x19 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 445 8056689141284 1555V0029190 2.9x19 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 2.9x9.5 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 2.9x9.5 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Vipa 014 PNR 563 8051015097495 69552900902 2.9x9.5 мм, фрезенкова глава, PH, A2
Винт Vipa самонарезен за метал 2.9x9.5 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 2.9x9.5 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 197 8056689141253 1555V0029095 2.9x9.5 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 3.5x13 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.5x13 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 198 8056689141352 1555V0035130 3.5x13 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 3.5x16 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.5x16 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Vipa 014 PNR 564 8051015097907 69553501602 3.5x16 мм, фрезенкова глава, PH, A2
Винт Vipa самонарезен за метал 3.5x16 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.5x16 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 074 8056689141369 1555V0035160 3.5x16 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 3.5x19 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.5x19 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 139 8056689141376 1555V0035190 3.5x19 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 3.5x25 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.5x25 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 075 8056689141390 1555V0035250 3.5x25 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 3.5x38 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.5x38 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 331 8056689141413 1555V0035380 3.5x38 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x13 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x13 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 199 8056689141468 1555V0039130 3.9x13 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x16 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x16 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Vipa 014 PNR 227 8051015098409 69553901602 3.9x16 мм, фрезенкова глава, PH, A2
Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x16 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x16 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 320 8056689141475 1555V0039160 3.9x16 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x19 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x19 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Vipa 014 VAD 382 8051015098454 69553901902 3.9x19 мм, фрезенкова глава, PH, A2
Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x19 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x19 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 309 8056689141482 1555V0039190 3.9x19 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x22 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x22 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 154 8056689141499 1555V0035220 3.9x22 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x25 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x25 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Vipa 014 ITT 229 8051015098539 69553902502 3.9x25 мм, фрезенкова глава, PH, A2
Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x25 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x25 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 330 8056689141505 1555V0035250 3.9x25 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x32 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x32 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 073 8056689141512 1555V0035320 3.9x32 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x9.5 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 3.9x9.5 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Vipa 014 PNR 225 8051015098300 69553900902 3.9x9.5 мм, фрезенкова глава, PH, A2
Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x13 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x13 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Vipa 014 PNR 385 8051015098836 69554201302 4.2x13 мм, фрезенкова глава, PH, A2
Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x13 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x13 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 441 8056689141581 1555V0042130 4.2x13 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x16 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x16 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Vipa 014 IKS 232 8051015098898 69554201602 4.2x16 мм, фрезенкова глава, PH, A2
Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x16 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x16 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 076 8056689141598 1555V0042160 4.2x16 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x19 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x19 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Vipa 014 ISO 393 8051015098942 69554201902 4.2x19 мм, фрезенкова глава, PH, A2
Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x19 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x19 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 321 8056689141604 1555V0042190 4.2x19 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x25 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x25 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Vipa 014 IKS 235 8051015099031 69554202502 4.2x25 мм, фрезенкова глава, PH, A2
Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x25 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x25 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 140 8056689141628 1555V0042250 4.2x25 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x32 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x32 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 141 8056689141635 1555V0042320 4.2x32 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x38 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x38 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 064 8056689141642 1555V0042380 4.2x38 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x50 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.2x50 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 333 8056689141666 1555V0042500 4.2x50 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x16 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x16 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 369 8056689141734 1555V0048160 4.8x16 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x19 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x19 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Vipa 014 ISO 395 8051015099475 69554801902 4.8x19 мм, фрезенкова глава, PH, A2
Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x19 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x19 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 200 8056689141741 1555V0048190 4.8x19 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x22 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x22 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 184 8056689141758 1555V0048220 4.8x22 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x25 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x25 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 262 8056689141765 1555V0048250 4.8x25 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x32 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x32 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 332 8056689141772 1555V0048320 4.8x32 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x38 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x38 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 368 8056689141789 1555V0048380 4.8x38 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x45 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x45 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 329 8056689141796 1555V0048450 4.8x45 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x50 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 4.8x50 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 LFT 128 8056689141802 1555V0048500 4.8x50 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самонарезен за метал 5.5x22 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 5.5x22 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Vipa 014 ISO 447 8051015100072 69555502202 5.5x22 мм, фрезенкова глава, PH, A2
Винт Vipa самонарезен за метал 5.5x25 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 5.5x25 мм, фрезенкова глава, PH, A2, DIN 7982 C Vipa 014 ISO 448 8051015100119 69555502502 5.5x25 мм, фрезенкова глава, PH, A2
Винт Vipa самонарезен за метал 6.3x50 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Винт Vipa самонарезен за метал 6.3x50 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7982 C Vipa 014 PNR 366 8056689142069 1555V0063500 6.3x50 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самопробивен за метал 3.5x13 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7504Р Винт Vipa самопробивен за метал 3.5x13 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7504Р Vipa 014 VPA 157 8056689112147 1519V0035130 3.5x13 мм, фрезенкова глава, PH
Винт Vipa самопробивен за метал 3.5x16 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7504Р Винт Vipa самопробивен за метал 3.5x16 мм, фрезенкова глава, PH, DIN 7504Р Vipa 014 VPA 343 8056689112154 1519V0035160 3.5x16 мм, фрезенкова глава, PH
Следваща страница