Снимка Име Производител Арт.№ Barcode Код Описание
Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 10 мм, DIN 6899 B Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 10 мм, DIN 6899 B QD Rigging China 053 MUM 302 3802259790069 790069 ф 10 мм
Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 12 мм, DIN 6899 B Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 12 мм, DIN 6899 B QD Rigging China 053 MUM 346 3802259790070 790070 ф 12 мм
Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 2 мм, DIN 6899 B Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 2 мм, DIN 6899 B QD Rigging China 053 MUM 307 3802259790063 82470020004 ф 2 мм
Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 3 мм, DIN 6899 B Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 3 мм, DIN 6899 B QD Rigging China 053 MUM 039 3802259790064 790064 ф 3 мм
Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 4 мм, DIN 6899 B Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 4 мм, DIN 6899 B QD Rigging China 053 MUM 247 3802259790065 790065 ф 4 мм
Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 5 мм, DIN 6899 B Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 5 мм, DIN 6899 B QD Rigging China 053 MUM 216 3802259790066 790066 ф 5 мм
Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 6 мм, DIN 6899 B Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 6 мм, DIN 6899 B QD Rigging China 053 MUM 217 3802259790067 790067 ф 6 мм
Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 8 мм, DIN 6899 B Кауш QD Rigging China за въже неръждаем ф 8 мм, DIN 6899 B QD Rigging China 053 MUM 223 3802259790068 790068 ф 8 мм
Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 10 мм Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 10 мм QD Rigging China 053 VAD 125 3802259920119 920119 ф 10 мм
Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 12 мм Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 12 мм QD Rigging China 053 VAD 108 3802259920120 920120 ф 12 мм
Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 14 мм Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 14 мм QD Rigging China 053 VAD 135 3802259920121 920121 ф 14 мм
Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 16 мм Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 16 мм QD Rigging China 053 VAD 136 3802259920122 920122 ф 16 мм
Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 3 мм Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 3 мм QD Rigging China 053 MUM 138 3802259920114 920114 ф 3 мм
Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 4 мм Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 4 мм QD Rigging China 053 MUM 137 3802259920115 920115 ф 4 мм
Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 5 мм Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 5 мм QD Rigging China 053 VAD 122 3802259920116 920116 ф 5 мм
Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 6 мм Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 6 мм QD Rigging China 053 VAD 123 3802259920117 920117 ф 6 мм
Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 8 мм Кауш QD Rigging China за въже поцинкован ф 8 мм QD Rigging China 053 VAD 124 3802259920118 920118 ф 8 мм